Wspieramy rozwój

Tworząc warunki do rozwoju uwzględniamy potrzeby jednostki, zespołu, organizacji.
Więcej »

Warsztaty rozwoju osobistego

Dzięki atmosferze akceptacji i nie oceniania, udział w warsztatach daje szansę odrzucenia masek i ujawnienia swojego „ja”, co przyczynia się do wzrostu zaufania do ludzi, zwiększa akceptację własnej osoby oraz poprawia ekspresyjność i elastyczność zachowania w wybranych aspektach życia. Więcej »

Szkolenia Biznesowe

Szkolenie to proces dostarczania lub rozwijania wiedzy, nabywania lub rozwoju umiejętności, kształtowania lub zmiany postaw i sposobów zachowań. To bycie częścią danego rynku, to spotkania z osobami z danego sektora, wymiana wiedzy i doświadczeń, możliwość nieograniczonego rozwoju. Więcej »

Doradztwo HR

Świadcząc usługi doradcze współpracujemy z grupą doświadczonych konsultantów związanych z branżą HR. Współpraca z nami przyniesie Państwu wymierne korzyści związane z motywacją, rozwojem zawodowym pracowników czy określeniem standardów pracy. Więcej »

Moderacja zmiany kulturowej

Kultura organizacyjna to zbiór podstawowych wartości i norm postępowania, dominujący w danej organizacji, podbudowany założeniami i przejawiający się poprzez artefakty. Przygotowujemy i moderujemy warsztaty wdrażające kulturę na poszczególnych stopniach organizacji. Więcej »

Mediacje w organizacjach

Mediacja jest efektywnym narzędziem zarządzania komunikacją wewnetrzną w organizacji.
Mediacje w sytuacji sporów mają szczególne znaczenie - adresowane są do osób, które na codzień przebywają i pracują w tym samym miejscu. Więcej »

 

Profil działalności


Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz umiejętności osobiste. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji, budowania zespołu, motywacji, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji. Zajmujemy się też rekrutacją i tworzeniem zespołów handlowych, opracowujemy i wdrażamy systemy oceny pracowników, systemy motywacyjne, standardy obsługi klienta.

Warsztaty rozwoju osobistego


Warsztaty rozwoju osobistego to możliwość pracy w grupie nad określaniem własnych granic psychologicznych, budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie. Uczestnictwo w warsztatach to możliwość doświadczenia specyfiki procesu grupowego, nazywania emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby.                                                                                                                                                                                          .

Wsparcie rozwoju Biznesu


Pracując na rzecz organizacji koncentrujemy się na poziomie jednostki, zespołu, organizacji. Opieramy się na doświadczeniach klientów dostosowując do nich treści merytoryczne i metody pracy. Podczas pracy koncentrujemy się na mocnych stronach uczestników. Podejmując współpracę tworzymy zespoły robocze w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji oraz trenerzy. Zadaniem zespołu roboczego jest gruntowna analiza potrzeb klienta, otoczenia i


Dlaczego Studio Kompetencji?

Działamy kompleksowo:

Nie ograniczamy się do prowadzenia szkoleń lecz przygotowujemy kompleksowe programy rozwojowe, które powstają w oparciu o analizę kultury organizacyjnej, analizę procesów funkcjonujących w organizacji, badanie kompetencji i potrzeb uczestników, oraz rozpoznanie celów.

Budując programy szkoleniowe uwzględniamy cele i potrzeby na poziomie uczestnika, zespołu i organizacji.

Wdrożenie programów rozwojowych wspieramy coachingiem, konsultacjami, facylitacją a w razie potrzeby prowadzimy mediacje.

Gwarantujemy jakość:

Zatrudniamy wyłącznie certyfikowanych trenerów, pasjonatów rozwoju, doświadczonych praktyków biznesu.

Mając na względzie potrzeby, oczekiwania naszych klientów oraz wypracowane przez lata wartości nakreśliliśmy model biznesowy, opisaliśmy w nim wszystko to, czym kierujemy się w naszej działalności.

Opracowaliśmy również własną, niepowtarzalną metodologię szkoleń opartą na tym, co w treningu uważamy za najważniejsze.

Jakość naszej pracy potwierdzają sukcesy naszych klientów poparte referencjami, liczne certyfikaty.

Jesteśmy jedyną firmą szkoleniową, która gwarantuje efekty współpracy!Studio Kompetencji - Folder Ofertowy