Coaching

„Jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, nigdy tam nie dojdziesz”

Coaching jest integralnym składnikiem programów rozwojowych.
Jest elementem wspomagającym efektywną pracę nad sobą i swoją postawą. Wydobywa mocne strony klientów, stanowiące o ich potencjale i rozwoju.

Podczas sesji coachingowych posiadane umiejętności i kompetencje zostają umocnione oraz poszerzone o nowe aspekty. Coaching jest systemową formą działania, zmiana w jednym obszarze pociąga za sobą zmiany i innych obszarach.
Zadaniem coacha jest ustalenie co jest celem klienta, nakreślenie wraz z klientem planu działania oraz wsparcie w drodze do celu.

Sesje coachingowe realizujemy w obszarach:

Executive coaching czyli rozwoju kompetencji osób kierujących organizacjami liderów, managerów zarządzających, przywódców. Jest układem wsparcia dla osób, od których zależy funkcjonowanie całej organizacji. Zwykle obszary te dotyczą komunikacji, motywacji i inspiracji zespołu, wyższej efektywności przywództwa, świadomego kreowania własnego wizerunku, planowania.

Business coaching to indywidualne wsparcie w rozwoju kompetencji zawodowych, jest procesem wsparcia dla osób, które chcą zdobywać nowe oraz rozwijać posiadane kompetencje, wykorzystując narzędzia otrzymane podczas coachingu. Często pracujemy nad obszarami, kompetencjami wskazanymi przez firmę jako wymagające rozwoju, co pozwala osiągać korzyści na poziomie klienta jak i organizacji.

Team coaching  jest formą budowania i rozwoju efektywności zespołów. Podczas pracy z zespołami łączymy cele indywidualne członków zespołu, cele całego zespołu z celami organizacji. W opracowanym modelu coachingu zespołowego zespół traktowany jest jako działający system, natomiast organizacja jako środowisko w ramach którego ten system funkcjonuje.

Prowadzimy również sesje coachingu interpersonalnego. ©

Coaching interpersonalny to autorska metodologia pracy nad rozwojem kompetencji osobistych. hybryda treningu interpersonalnego i coachingu.
W trakcie coachingu interpersonalnego zespół wypracowuje wspólny obraz przyszłości, celu czy pożądanej zmiany. Staje się nie tylko współuczestnikiem procesu, współautorem celu zmiany, ale jednocześnie dzieli też współodpowiedzialność. Coaching interpersonalny może być stosowany w ramach jednej firmy, organizacji lub jako zajęcia o charakterze otwartym.

Korzyści:

Podczas sesji coachingowych klient pracuje z coachem nad wybranymi obszarami doskonalenia. Równie często praca z coachem dotyczy obszarów wymagających korekty, wówczas coach staje się katalizatorem zmiany.

Trener podczas sesji coachingowych bazuje na zasobach klienta, wspólnie wypracowują skuteczne strategie oraz ścieżki rozwoju osobistego klienta. Klient podczas sesji coachingowych odkrywa potencjał, który posiada i może z niego korzystać ale często nie jest go świadomy.

Jest oparty na wzajemnym szacunku, zaufaniu i partnerstwie pomiędzy coachem i klientem, którzy wspólnie pracują nad osiągnięciem maksymalnych wyników.

 

W jaki sposób realizujemy sesje coachingowe?

Dostępne są dwa rodzaje coachingu. Pierwszy to coaching indywidualny, czyli spotkanie w cztery oczy. Drugi rodzaj to coaching online, realizowany poprzez rozmowę telefoniczną, Skype lub konsultacje przez e-mail.

Przed rozpoczęciem sesji coachingowych przygotujesz opis problemu, po czym umówimy się na konkretny termin rozmowy podczas której określimy cele współpracy.

Pierwszą sesję coachingową otrzymujesz bezpłatnie!