Misja i wartości

Jesteśmy przekonani, że o wartości firmy, pozycji na ryku czy przewadze konkurencyjnej decyduje kapitał ludzki.
Pozyskanie i rozwój kapitału ludzkiego sprawia, że firma odnosi sukcesy. Towarzysząc naszym klientom w drodze do celu, sami również odnosimy sukces.

Jednym z celów naszej działalności jest rozwój zasobów, jakie posiada każdy człowiek, zespół, organizacja. Wspieramy rozwój moich klientów, jednocześnie dbając o własny rozwój aby dostarczać rozwiązania nowoczesne i skuteczne.

Dużą wartością jest dla nas zaufanie jakim obdarzają nas klienci powierzając nam odpowiedzialność za rozwój własnego biznesu. Budując relacje z klientami dbamy by były one oparte na partnerstwie i zaufaniu. Dzielimy się z klientem naszym doświadczeniem jednocześnie czerpiąc z doświadczeń klienta.

Każdy zrealizowany projekt to wymierna korzyść dla klienta, krok w przód na drodze rozwoju ale również krok w kierunku rozwoju naszego, jak i zespołu ludzi z którymi współpracujemy.

Mając na względzie potrzeby, oczekiwania naszych klientów oraz wypracowane przez lata wartości nakreśliliśmy model biznesowy, opisaliśmy w nim wszystko to, czym kierujemy się w naszej działalności.
Opracowaliśmy również własną, niepowtarzalną metodologię szkoleń opartą na tym, co w treningu uważamy za najważniejsze.

Jesteśmy grupą trenerów, którzy sami buduję swoją markę, sami jestem odpowiedzialni za swój sukces.

 

Corporate Social Responsibility – CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

To taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością
i dochodowością a interesem społecznym.

Realizując naszą działalność dbamy o dobre relacje z otoczeniem w którym funkcjonujemy.

Z przyjemnością angażujemy się oraz inicjujemy akcje, w szczególności te, które mają na celu:

  • rozwój branży szkoleniowej
  • pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
  • wsparcie osób wchodzących na rynek pracy
  • rozwój innowacyjnej gospodarki

CSR dla biznesu
Od początku naszej działalności z powodzeniem realizujemy cykl bezpłatnych szkoleń dla trenerów wewnętrznych,
osób które odpowiedzialne są za rozwój struktur trenerskich oraz zarządzają szkoleniami w firmie.

Realizujemy również projekt bezpłatnego badania potrzeb szkoleniowych w firmach, które nie korzystały wcześniej z naszych usług.

zobacz więcej…