Model biznesowy

Tworząc model biznesowy zebraliśmy, nazwaliśmy i opisaliśmy wszystko to, co wpływa na sposób naszego funkcjonowania na rynku.
Determinuje on całokształt naszej działalności.

Opisany model biznesowy określa klienta, któremu chcemy oferować wypracowane wartości.
Tłumaczy jak budujemy i utrzymujemy relacje z klientami. Identyfikuje kluczowe zasoby oraz opisuje układ aktywności i zasobów, które podejmujemy dla dostarczania wartości.
Opisując cele uwzględnia nieustanny rozwój własny oraz rozwój otoczenia.
Prezentuje ofertę dając ogólny pogląd na wiązkę korzyści oferowanych klientom.

 

Standardy etycznego biznesu oraz zasady dobrych praktyk opisane zostały w Conduct of Code.
Księga wizualizacji jest elementem modelu biznesowego zapewniającym spójność identyfikacji wizualnej.