Asertywność na co dzień

Wprowadzenie

Asertywność oznacza szacunek dla siebie i innych. Pomaga wygrywać nie tracąc przyjaźni, okazji na przyszłość, zdrowia, klientów.
Trening asertywności jest szczególnie polecany osobom, które narażone są na konflikty lub chcą lepiej sobie radzić w takich sytuacjach.

Cele szkolenia

  • Wykształcenie nawyku mówienia i myślenia o swoich zaletach
  • Nauka przyjmowani krytyki, ocen i pochwał
  • Rozwój i utrwalenie zachowań asertywnych
  • Skuteczniejsze realizowanie własnych potrzeb i interesów

Zagadnienia szkoleniowe

  • Odróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych

Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica (analiza transakcyjna E. Berne)
Konsekwencje zachowań asertywnych, uległych i agresywnych

  • Asertywny język ciała i umysłu

Sztuka mówienia nie bez poczucia winy
Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
Trening podstawowych zachowań asertywnych
Przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki

  • Techniki asertywne w działaniu
odroczenie asertywne
„zdarta płyta”
sondowanie
komunikat „Ja”
  • Zachowanie asertywne z trudnymi partnerami
Reagowanie na postawę roszczeniową, poniżającą, sarkastyczną, lekceważącą, wyniosłą
  • Autodiagnoza własnego sposobu kontaktowania się z innymi