Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Wprowadzenie

Umiejętność przekonywania otoczenia do swoich idei można rozwijać dzięki znajomości zasad retoryki i perswazji.
Podczas warsztatu nauczysz się, jak skutecznie przykuwać uwagę i ją utrzymywać przy wykorzystaniu metod znanych mówców. Dzięki uczestnictwu w treningu dowiesz się, jak prawidłowo komunikować swoje myśli tak, aby inni zapamiętali właśnie Twoje słowa.

Cele szkolenia

  • Poznanie swoich mocnych, słabych stron i kierunków rozwoju
  • Wzmocnienie sugestywności swojego przekazu
  • Nabycie umiejętności dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • Zwiększenie kontroli nad sobą, grupą i sytuacją
  • Poznanie technik i nabycie umiejętności radzenia sobie z tremą

Zagadnienia szkoleniowe

  • Elementy wizerunku medialnego

Zdolności przywódcze
Zdolności komunikacyjne
Zdolności osobiste

  • Efekt pierwszego wrażenia

Poczucie własnej wartości prowadzącego
Organizacja przestrzeni
Analiza potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium

  • Komunikacja interpersonalna – doskonalenie umiejętności

Techniki burzenia barier między prowadzącym a uczestnikami
Sytuacje wykorzystywania odpowiedniej argumentacji

  • Prowadzenie prezentacji – ćwiczenia

Wykorzystanie flipchartu
Przygotowanie slajdów i wykorzystanie rzutnika
Przygotowanie prezentacji multimedialnej

  • Opanowywanie tremy