Inteligencja emocjonalna

Wprowadzenie

Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz także od umiejętności kierowania emocjami.

SUKCES = 20 % inteligencji IQ + 80 % inteligencji emocjonalnej

Według Golemana inteligencja emocjonalna odgrywa znacznie większą rolę w kształtowaniu osoby wszechstronnej niż inteligencja akademicka. Twierdzi on, że „sukces życiowy co najwyżej w 20 % zależy od IQ, a więc pozostaje 80 % innych oddziaływań – grupy czynników nazywanych Inteligencją Emocjonalną”.

Motywacja, siła woli i dojrzałość emocjonalna mogą w jeszcze większym stopniu kształtować codzienne funkcjonowanie, niż poziom ilorazu inteligencji IQ.

Cele szkolenia

 • Zwiększenie świadomości uczuć własnych oraz uczuć innych ludzi
 • Rozwinięcie zdolności rozumienia i przewidywania własnych reakcji w różnych sytuacjach
 • Uświadomienie sobie własnego wpływu na innych
 • Lepsza umiejętność słuchania innych ze zrozumieniem
 • Rozwój umiejętności wyzwalania energii w innych poprzez przykład, słowa i czyny
 • Umiejętność udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych
 • Wykreowanie zdolności motywowania się i kierowania emocjami własnymi jak i emocjami innych

Zagadnienia szkoleniowe

 • Jak trenować swoją świadomość emocjonalną?

Rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi
Jak akceptować negatywne emocje
Jak zachować spokój w każdej sytuacji
Jak świadomie sterować swoimi emocjami

 • Podstawy inteligencji społecznej

Jak wykorzystywać emocje do poprawy relacji z innymi ludźmi
Jak radzić sobie z „toksycznymi” ludźmi
Jak niwelować emocjonalne urazy do innych
Jak wzbudzać u innych pozytywne emocje

 • Emocje w komunikowaniu się – ćwiczenie różnych form komunikowania się metodą kapeluszy de Bono
 • Empatia

Korzenie empatii i jej rozwój
Empatia i etyka

 • Autodiagnoza własnego poziomu inteligencji emocjonalnej