Stres pod kontrolą

Wprowadzenie

Stres towarzyszy nam w ciągu całego życia nie da się go zupełnie wyeliminować. Jego skutki odbijają się na naszym zdrowiu i samopoczuciu, także na naszej sprawności motorycznej i intelektualnej. Warsztaty antystresowe dostarczają uczestnikom szeregu technik i umiejętności radzenia sobie ze stresem, i redukowania jego niekorzystnych następstw.

Cele szkolenia

  • Nabycie umiejętności identyfikacji sytuacji stresogennych
  • Poznanie przyczyn powstawania oraz umiejętności skutecznego zwalczania stresu
  • Doskonalenie zdolności koncentracji uwagi
  • Wskazanie metod radzenia sobie ze stresem

Zagadnienia szkoleniowe

  • Trening umiejętności rozpoznawania sytuacji stresowych

Nakreślenie mapy sytuacji stresogennych przez każdego uczestnika
Odkrywanie przyczyn: stereotypów i przekonań będących przyczyną nadmiernego stresu

  • Psychologiczne koszty sukcesu

Stres i wypalenie
Ograniczenia różnych obszarów pozazawodowego życia jako koszt sukcesu
Wartości, marzenia i sens życia, a motywacja do dalszej aktywności

  • Strategia skoncentrowania na problemie  (zewnętrzny sposób)
  • Strategia skoncentrowana na emocjach  (wewnętrzny sposób)
  • Metody i techniki radzenia sobie ze stresem

Praktyczne ćwiczenia relaksacyjne
Wizualizacja dla rozluźnienia i zdystansowania się wobec stresu
Ćwiczenia medytacji
Ćwiczenia oddechowe
Arteterapia – odreagowanie stresu poprzez sztukę: taniec, rysunek rzeźbę itp.
Joga