Wsparcie rozwoju Biznesu

Pracując na rzecz organizacji koncentrujemy się na poziomie jednostki, zespołu, organizacji.
Opieramy się na doświadczeniach klientów dostosowując do nich treści merytoryczne i metody pracy.
Podczas pracy koncentrujemy się na mocnych stronach uczestników.

Podejmując współpracę tworzymy zespoły robocze w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji oraz trenerzy.
Zadaniem zespołu roboczego jest gruntowna analiza potrzeb klienta, otoczenia i warunków w jakich działa na rynku, oraz opracowanie i wdrożenie projektu rozwojowego.

Praca w zespole pozwala zapewnić ciągłą komunikację pomiędzy trenerami i organizacją.
Dzięki takiej formie współpracy trenerzy stają się częścią organizacji.

 

Realizujemy projekty Moderacji zmiany kulturowej.
Wspieramy pracę zespołów, świadczymy usługi doradztwa a w razie potrzeby prowadzimy mediacje.
Realizujemy szkolenia wewnętrzne według autorskiej metodologii.

Wspieramy działania naszych klientów poprzez sesje coachingowe.