Doradztwo HR

Świadcząc usługi doradcze współpracujemy z grupą doświadczonych konsultantów związanych z branżą HR. Współpraca z nami przyniesie Państwu wymierne korzyści związane z motywacją, rozwojem zawodowym pracowników czy określeniem standardów pracy. Zapraszamy do skorzystania z usług doradczych w zakresie:

Rekrutacji i selekcji pracowników

Podczas procesu rekrutacyjnego przeprowadzamy dla Państwa badanie kompetencji zawodowych kandydatów. Rekrutację przeprowadzamy metodą selekcji ukierunkowanej z wykorzystaniem wywiadu behawioralnego. Standardowa procedura rekrutacji:

  • Analiza stanowiska pracy, sporządzenie profilu kandydata
  • Publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych
  • Selekcja wstępna aplikacji
  • Assessment Center lub rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
  • Prezentacja minimum 3 kandydatów

System oceny pracowników 

Okresowe oceny pracowników służą określeniu poziomu kompetencji, motywowaniu, zarządzaniu rozwojem i planowaniu szkoleń. System oceny pracowników rozpoczynamy od analizy przedwdrożeniowej, opracowujemy arkusze oceny pracowniczej, szkolimy z ich przeprowadzania, sporządzamy raport końcowy z wykonanych ocen.
Przygotowujemy i prowadzimy Oceny 360° a także Development Center.

Wsparcie zarządzania

Wspieramy zarządzanie poprzez szkolenia i wdrożenie Management by Objectives.
Zarządzanie przez cele jest metodą kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami opartą na partycypacji pracowników w systemie zarządzania. Dobrze funkcjonujący model MBO w znacznym stopniu odciąża menedżerów oraz pozwala pracownikom włączyć się
w proces życia firmy.

Wdrażanie Standardów Obsługi Klienta

Standardy Obsługi Klienta obejmują procedury związane z obsługą klienta, standardy jakości, czy rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas obsługi klientów. Opracowywanie i wdrażanie standardów odbywa się przy ścisłej współpracy z klientem, poprzez spotkania z pracownikami, szkolenia, raporty i oceny wdrożeniowe.