Facylitacja pracy zespołów

Facylitacja to działanie, które umożliwia innym lub całej organizacji bardziej efektywną pracę, pomaga we współpracy i wprowadza nowe standardy pracy grupowej.

Założeniem roli facylitatora jest to, że jest on całkowicie neutralny nie zaangażowany w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa, nie zabiera głosu, nie wypowiada się, nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach.
Facylitator to swego rodzaju „katalizator” w komunikacji grupy, który ułatwia dochodzenie do wspólnych wniosków, znajdowanie ciekawych rozwiązań takich, które każdy uczestnik grupy akceptuje. Facylitator wyzwala dobre relacje w grupie, co stanowi podstawę do naturalnego przekształcenia się grupy w prawdziwy zespół.

Podczas pracy z zespołami staramy się być swego rodzaju przewodnikiem w prazy zespołu zadaniowego, pomagając grupie w głębszej analizie przyjętych założeń, omawianych wartości.

Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy zespołu, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów. Facylitator jest odpowiedzialny za proces, który wcześniej przygotowuje pracując z klientem, a potem realizuje go na spotkaniu, uważnie obserwując uczestników i elastycznie dopasowując przygotowane techniki do tego co jest w danym momencie potrzebne grupie, co pomaga uczestnikom w optymalnym zaangażowaniu.
W pracy zespołu facylitator nigdy nie jest uczestnikiem grupy i nie włącza się bezpośrednio w pracę nad wypracowywaniem rezultatów sesji. Nie proponuje on gotowych rozwiązań, lecz takie metody pracy, dzięi któwym grupa znajdzie nalepsze, własne rozwiązania. Jego zadaniem jest monitorowanie przebiegu sesji, dbanie o to, by koncentrowała się na wcześniej uzgodnionych zagadnieniach, oddanie członkom grupy odpowiedzialności za osiągane wyniki i pomaganie im w samodzielnym znalezieniu rozwiązania.


Jakie są zalety FACYLITACJI jako metody pracy z grupą?

  • Oszczędność czasu – facylitacja strukturyzuje wysiłek grupy i skutecznie koncentruje uwagę wszystkich obecnych wokół wspólnego, jasno wyznaczonego celu na czas potrzebny do podjęcia decyzji.
  • Każdy jest podczas sesji facylitacyjnej starannie wysłuchany, a żaden pogląd czy perspektywa nie dominuje i nie jest oceniana jako lepsza lub gorsza od innych czy „nie przystająca”. Staranne wysłuchiwanie ludzi bardzo silnie motywuje do uczestnictwa nawet osoby nieśmiałe. Z drugiej strony redukuje próby walki o bycie wysłuchanym, którą podejmują niektórzy uczestnicy spotkań chcący na siebie zwrócić uwagę za wszelka cenę.
  • Generuje otwartość – używane metody pracy zmniejszają lęk przed wypowiedzeniem niepopularnych poglądów czy podaniem „niepopularnych” faktów.
  • Zarówno zżyte zespoły jak i grupy nieznanych sobie ludzi ( np. pochodzących z różnych oddziałów) mogą odnosić sukcesy pracując tymi metodami.
  • Bardzo pomaga w zrozumieniu przez wszystkich zgromadzonych „dużego obrazu” sytuacji, widzianego z różnych perspektyw. Zapobiega to wąskiemu myśleniu o „swoim kawałku podłogi” i buduje odpowiedzialność za cała firmę, całość procesów biznesowych.