Mediacje w organizacjach

Mediacja jest efektywnym narzędziem zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji.

Mediacja jest metodą wypracowywania kompromisów w sytuacjach spornych, w której trzecia strona – mediator – towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Mediator pomaga przyjrzeć się problemowi z szerszej perspektywy, dba aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przepracowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.

Uznając, że strony same są ekspertami od swoich własnych potrzeb, mediator nie rozstrzyga, nie doradza stronom, nie podejmuje za nie decyzji ani nie rozwiązuje problemu, ale poprzez dbałość o proceduralną warstwę rozmów, wspiera strony w dojściu do ugody.

Warto pamiętać o tym, że mediacja jest procesem poufnym, a udział w niej – dobrowolny, mediator nie staje po żadnej ze stron, ale w sposób całkowicie bezstronny pomaga rozwiązać konflikt.

Mediacje w organizacjach służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów a jednym z ich celów jest budowanie dobrych relacji oraz usprawnianie komunikacji między pracownikami.

Mediacje w organizacjach są alternatywą do tradycyjnych rozwiązań i szczególnie warto je stosować, gdy stronom samodzielnie trudno dojść do porozumienia w konfliktach wewnątrz firmy, sporach zbiorowych, nieporozumieniach z kontrahentami, czy grupami społecznymi, których dotyczy działalność firmy. Mediacja znakomicie sprawdza się w tych wszystkich konfliktach gdzie ważne są relacje długoterminowe pomiędzy stronami.


Mediacje pracownicze

Przykładowe konflikty tego typu to:

  • nieporozumienia między przełożonym a pracownikiem dotyczące niedbałości w wykonywaniu obowiązków służbowych np. notoryczne spóźnienia, niewłaściwy ubiór
  • konflikty interpersonalne między pracownikami np. rywalizacja o względy szefa, spory dotyczące kompetencji, czy poglądów, wzajemne przeszkadzanie sobie w pracy
  • wszelkie sytuacje prowadzące do rozwiązania umowy o pracę