Metodologia szkoleń

Motto prowadzonych szkoleń brzmi „nauka przez doświadczenie„.

Budując programy szkoleniowe uwzględniam cele i potrzeby na poziomie uczestnika, zespołu i organizacji.

Szkolenia poprzedzone są badaniem potrzeb szkoleniowych, które obejmuje:

  • badanie kultury organizacyjnej z wykorzystaniem modelu Camerona i Quinna
  • wywiady indywidualne z zamawiającym szkolenie
  • spotkania z uczestnikami szkolenia i ich przełożonymi
  • kwestionariusze i ankiety w zakresie wiedzy, zachowań, potrzeb i celów

Wszystkie szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi, zgodnie z opracowaną metodologią.

Programy szkoleniowe przygotowujemy w oparciu o analizę kompetencji i potrzeb uczestników, oraz rozpoznanie celów klienta.

Proces nauki i przyswajania wiedzy odbywa się poprzez bezpośrednie doświadczenie zaistniałych sytuacji. Szkolenie jest prowadzone metodami: sesji wykładowych, dyskusji, warsztatów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, gier szkoleniowych i treningów scenariuszowych. Podczas scenek sprzedażowych często wykorzystywana jest kamera filmowa w celu obserwacji własnych zachowań i błędów.

Każdy uczestnik jest zaopatrzony w komplet materiałów szkoleniowych zawierający ćwiczenia. Szkolenia prowadzone formie zamkniętej poprzedzamy badaniem potrzeb szkoleniowych, oraz badaniem kompetencyjnym. Klient otrzymuje wielopłaszczyznowy raport na podstawie którego przygotowywana jest oferta szkoleniowa. Programy szkoleniowe są dostosowane również do specyficznych warunków działania firmy w konkretnej branży.

Pracownicy  uczestniczący w szkoleniu wykonują ćwiczenia z własnego środowiska pracy a tym samym zdobywają praktyczne umiejętności. W efekcie zdobyta wiedza ma praktyczne zastosowanie a efekty szkolenia są bardzo szybko widoczne. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod szkoleniowych wzrost umiejętności jest wyższy nawet o 40% w stosunku do tradycyjnych

Klientom zapewniam szereg usług poszkoleniowych (follow-up):

  • ewaluację szkolenia
  • badanie efektywności metodą Kirkpatricja/Brinkerhoffa
  • konsultacje indywidualne i grupowe
  • coaching wspierający rozwój pracowników
  • bezpłatny raport podsumowujący szkolenie i wyniki ankiet ewaluacyjnych