Asertywność w biznesie

Wprowadzenie

Jak osiągać swoje cele szanując siebie i innych? Asertywność oznacza szacunek dla siebie, współpracowników, konkurentów. Pomaga wygrywać nie tracąc okazji na przyszłość, zdrowia, klientów.
Trening asertywności jest szczególnie polecany osobom, które narażone są na konflikty lub chcą lepiej sobie radzić w takich sytuacjach.

Cele szkolenia

  • Rozwinięcie umiejętności asertywnej komunikacji z partnerami biznesowymi i współpracownikami
  • Rozwój i utrwalenie zachowań asertywnych oraz zaprezentowanie technik umożliwiających zarządzanie swoimi emocjami w organizacji
  • Rozwijanie umiejętności budowania długotrwałych relacji biznesowych
  • Analiza najczęściej popełnianych błędów i tworzenie strategii zaradczych

Zagadnienia szkoleniowe

  • Odróżnianie zachować asertywnych od uległych i agresywnych

Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica (analiza transakcyjna E. Berne)
Konsekwencje zachowań asertywnych, uległych i agresywnych

  • Asertywny język ciała i umysłu

Sztuka mówienia nie bez poczucia winy
Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
Trening podstawowych zachowań asertywnych
Przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki

  • Techniki asertywne w działaniu
odroczenie asertywne
„zdarta płyta”
sondowanie
komunikat „Ja”
  • Zachowanie asertywne z trudnymi partnerami
Reagowanie na postawę roszczeniową, poniżającą, sarkastyczną, lekceważącą, wyniosłą
  • Autodiagnoza własnego sposobu kontaktowania się z innymi