Kreatywne rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Obecnie kreatywności i twórczego podejścia do problemów wymaga się od wszystkich, niezależnie od stanowiska, jakie zajmują w firmie. Szkolenie oparte na procesie Creative Problem Solving – jednej z najstarszych i najszerzej stosowanych metodologii pracy twórczej wykorzystywanych przez praktyków na całym świecie.

Cele szkolenia

  • Poznanie zasad właściwego formułowania problemów
  • Umiejętność generowania oryginalnych pomysłów i rozwiązań
  • Właściwe wykorzystanie potencjału zespołu podczas prac nad rozwiązywaniem problemów

Zagadnienia szkoleniowe

  • Trening twórczego myślenia

 Istota twórczego myślenia
Czynniki hamujące lub stymulujące twórcze myślenie w organizacjach
Znaczenie każdego z członków zespołu na poszczególnych etapach analizy i rozwiązywania problemów

  • Etapy w procesie Kreatywnego rozwiązywania problemów

Proces analizy problemu jako klucz do jego rozwiązania
Analiza przyczyn i skutków
Geneza i obszar stosowania burzy mózgów

  • Metody i Techniki rozwiązywania problemów

Metoda CIRCEPT