Negocjacje biznesowe

Wprowadzenie

Uczestnicy negocjacji prowadzą grę, której celem jest zachowanie równowagi sił. Kiedy stosować twarde negocjacje, a kiedy negocjacje typu win-win? Jakie są moje mocne i słabe strony jako negocjatora? Dlaczego nie powinniśmy zgadzać się na pierwszą propozycję?

Cele szkolenia

  • Rozwinięcie umiejętności asertywnej komunikacji z partnerami biznesowymi i współpracownikami
  • Rozwój i utrwalenie zachowań asertywnych oraz zaprezentowanie technik umożliwiających zarządzanie swoimi emocjami w organizacji
  • Rozwijanie umiejętności budowania długotrwałych relacji biznesowych
  • Analiza najczęściej popełnianych błędów i tworzenie strategii zaradczych

Zagadnienia szkoleniowe

  • Pojęcie, rodzaje negocjacji

Podział negocjacji na twarde i miękkie
Kiedy stosować twarde negocjacje
Kiedy skuteczne są negocjacje typu win-win
Gry cenowe z klientem

  • Ocena partnera negocjacyjnego

Przewidywanie motywów zachowań i celów negocjacyjnych partnera
Odkrywanie słabych stron partnera negocjacyjnego
Ocena stylu negocjacyjnego partnera
Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony

  • Przygotowanie do negocjacji handlowych

Opracowanie scenariusza rozmów
Źródła wiedzy o partnerze
Rozpoznanie rynku i klienta
Przygotowanie oferty cenowej

  • Trudne sytuacje negocjacyjne, trudny partner

Asertywność i obrona przed manipulacją w negocjacjach
Panowanie nad emocjami i kontrola „języka ciała”
Błędy negocjacyjne

  • Manipulacje w negocjacjach

Zasada wyższej instancji
Techniki manipulacji: ataki, bloki, triki
Radzenie sobie z degradującymi atakami
Obrona satysfakcjonującego poziomu rentowności