Zarządzanie i przywództwo

Wprowadzenie

Każda organizacja jeśli chce dobrze funkcjonować w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku biznesowym, potrzebuje sprawnie działających liderów.  „Organizację tworzą ludzie” i to od poziomu kadry managerskiej zależy jej rozwój.

Cele szkolenia

  • Identyfikacja własnego potencjału jako lidera
  • Zalety i wady różnych stylów kierowania ludźmi
  • Optymalizacja własnego stylu postępowania z ludźmi

Zagadnienia szkoleniowe

  • Praca z zespołem

Kim są i jakie mają oczekiwania Twoi pracownicy
Rola zespołu w planie realizacji strategii firmy
Automotywacja – podstawowa umiejętność menedżerska

  • Efektywne zarządzanie

Zarządzanie a przywództwo: na czym polega różnica
Style zarządzania: od autorytarnego do demokratycznego
Poziom dojrzałości podwładnych pracowników a styl przywództwa

  • Efektywna komunikacja

Siła pauzy
Odwoływanie się do emocji, wartości
Wzmacnianie wiarogodności przekazów

  •  Lider w trudnych sytuacjach

Rola menedżera w konflikcie
Błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność grupy
Techniki przełamywania oporu
Zarządzanie sytuacją kryzysową wśród pracowników