Zarządzanie zmianą

Wprowadzenie

W środowisku biznesowym zmiana jest jedyną pewną rzeczą i jednocześnie czymś nieuchronnym. Zarządzanie zmianami oraz sprawne ich wdrażanie stało się kluczowym wymogiem funkcjonowania każdej organizacji. Gotowość wprowadzania innowacji jest podstawowym warunkiem kształtowania kultury przedsiębiorczości.

Cele szkolenia

  • Poznanie emocjonalnych aspektów zmian
  • Szacowanie korzyści i kosztów związanych z wprowadzeniem zmian
  • Umiejętność planowania zmian
  • Zrozumienie roli komunikowania się w procesie zmian

Zagadnienia szkoleniowe

  • Zmiana szansa czy dramat

Czym jest zmiana
Kiedy warto ją wprowadzać jeśli chodzi o cykl życia organizacji
Etapy wprowadzania zmiany
Opór wobec zmiany

  • Myślenie ukierunkowane na cel
Zasady poprawnie wyznaczonych celów
Rola komunikacji we wdrażaniu zmian
  • Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
Rola lidera w procesie zmiany
Motywacja lidera, motywacja zespołu
Test Johari - indywidualny styl komunikacji
  • Kreatywne zarządzanie zmianą

Rozwiązywanie kluczowych problemów
Zarządzanie sobą wobec zmiany
Wyznaczenie priorytetów, norma czasowych
Wyznaczanie progów krytycznych

  • Automotywacja i pozytywne myślenie w procesie zmian organizacyjnych